26 ledna 2012

Co je to anorexie

Mentální anorexie často zkracovaná na anorexie, je duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle.

Mentální anorexie je jedna z nemocí PPP = Poruch Příjmu Potravy.
Pro anorexii je charakteristické snižování hmotnosti daným jedincem, které vyvolává snižováním příjmu tekutin, potravy a zvyšováním energetického výdeje - cvičení.
Dalšími prostředky pro snižování hmotnosti je vyprovokované zvracení, průjmy či užívání anorektik a diuretik.
Anorexií trpí většinou ženy, ale jsou známy i případy, kdy touto nemocí onemocněli muži.

Aby se tato porucha dala diagnostikovat, musí být splněná tato kritéria (podle mezinárodní klasifikace nemocí MKN 10):

 • Úbytek hmotnosti (nebo u dětí chybění přírůstku hmotnosti) minimálně o 15% oproti tělesné hmotnosti normální pro daný věk a výšku nebo BMI index je 17,5 a méně 
 • Hmotnost si pacient/pacientka snižuje sám/sama dietami 
 • Vnímání sebe sama jako příliš tlusté/tlustého, přetrvávající strach z tloušťky, zkreslených představách o vlastním těle 
 • Výrazná porucha hypotalamo-hypofyzo-gonadální osy projevující se u ženamenoreou (vynechání menstruace), u mužů ztráta libida (sexuální touha), apotence (schopnost muže provádět pohlavní styk) 
 • Ztráta menstruace, nespavost, nesoustředěnost 
Primární projevy jsou: odmítání potravy či v případě nemožnosti odmítnutí (nemoc je často tajena) následné vyzvracení potravy, jedním z častých projevů je i sklon k extrémnímu sportovnímu nasazení


Důsledky anorexie:

 • Metabolismus - snížená hladina draslíku, edémy (otoky), metabolická alkalóza 
 • Gastrointestinální trakt - hypertrofie (růst tkáně vlivem zvětšování objemu jednotlivých buněk příušních žláz), zpomalené vyprazdňování žaludku, zácpa, zaněty slinivky břišní 
 • Kardiovaskulární systém - Bradykardie (zpomalení srdeční frekvence), hypotenze(nízký tlak krve v tepnách), srdeční arytmie (nepravidelný tlukot srdce) 
 • Hematologické problémy - Anémie (nedostatečná tvorba krevních buněk → nedostatek červených krvinek), trombocytopénie (snížené množství krevních destiček), hypercholesterolémie 
 • Kožní - Suchá, praskající kůže 
 • Plicní - záněty plic (vdechnutí zvratků) 
 • CNS - atrofie mozku (změna, při které dochází k úbytku živé tkáně, postihuje normálně vyvinutý orgán nebo tkáň) 
 • Neurologické - křeče, svalová slabost 
 • Reprodukční - amenorea (prodloužená absence menstruace během reprodukčních let ženy z jiných příčin než těhotenství) 

Tyto důsledky ovšem nejsou dané, nemusí nastat u všech případů.
Kromě mnoha fyzických problémů se objevuje řada psychických problémů:

 • pocity smutku 
 • osamocení 
 • zoufalství 
 • bezmoci 
 • deprese 
 • sebevražedné sklony 
 • sklony k sebepoškozování 

V extrémních případech může vést porucha příjmu potravy až ke smrti.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Archiv článků